Connect with us

Știri

Investiții considerabile în județul Teleorman prin Programul Regional Sud-Muntenia, aprobat de Comisia Europeană.

Publicat

de

Comisia Europeană a aprobat primele programe regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, respectiv Programul Regional Sud-Muntenia și Programul Regional Vest. Cele opt Programe Operaționale Regionale, cuprinse în Politica de Coeziune 2021-2027, sunt aferente regiunilor de dezvoltare ale României și vor beneficia de finanțarea unor proiecte în valoare totală de 11,4 miliarde de euro.

Programul Operațional Regional (POR) al Regiunii Sud-Muntenia, din care face parte și județul Teleorman, își propune dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii, printr-o alocare de peste 1,5 miliarde euro, sumă ce va fi distribuită pentru finanțarea unor programe de strictă necesitate.
Procesul de fundamentare și elaborare al POR s-s-a bazat pe particularitățile regiunii, principalele oportunități fiind legate de patrimoniul natural diversificat, de resursele agricole importante, de tendințele de concentrare și specializare a activității economice, precum și de existența unor centre urbane relativ mari.
Consider că aprobarea POR aferent Regiunii Sud-Muntenia este extrem de importantă pentru cele șapte județe componente, în contextul în care regiunea se confruntă cu o accentuare a discrepanțelor în ceea ce privește dezvoltarea, între partea de nord și sud. Astfel, partea de nord (formată din județele Argeș, Prahova și Dâmbovița) este puternic industrializată, în special industriile constructoare de mașini, extractivă și metalurgică, generând împreună circa 70% din PIB-ul regional.
Din păcate, celelalte patru județe (Călărași, Giurgiu, Teleorman și Ialomița) au o contribuție mult mai scăzută la formarea PIB-ului regional, de doar 30%, fiind orientate preponderent spre agricultură, domeniu care presupune forță de muncă mai puțin calificată și o intensitate scăzută a tehnologiei.
În aceste condiții, POR își propune egalizarea nivelului de trai între toate județele componente ale regiunii, Argeș și Prahova înregistrând nivelurile cele mai ridicate.
Principalele investiții ce vor fi derulate în Regiunea Sud-Muntenia, în următorii cinci ani, vizează transformarea regiunii într-o regiune competitivă, prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, dezvoltarea infrastructurii de mediu, a mobilității urbane, precum și a accesibilității educaționale și a atractivității economice.
Apreciez că Guvernul, condus de premierul liberal Nicolae Ciucă, este concentrat pe îndeplinirea elementelor strategice privind descentralizarea finanțărilor pentru regiuni, astfel încât investițiile să fie destinate în mod direct cetățenilor din fiecare județ în parte și adaptate nevoilor specifice ale comunităților locale.
Îmi exprim încrederea că județul Teleorman va beneficia de sume consistente din Politica de Coeziune, astfel încât să reducă, în cel mai scurt timp, decalajele existente față de celelalte județe din regiune și, totodată, să reprezinte un factor esențial de creștere a calității vieții oamenilor.

Deputat PNL MARIA STOIAN,
Circumscripția Electorală nr. 36 Teleorman