Connect with us

Știri

Primăria Alexandria vinde terenuri! Mai sunt zece zile până la ultima zi de înscriere la licitație!

Publicat

de

Primăria Municipiului Alexandria organizează, în data de 30.03.2023, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri, care aparțin domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria.

Terenurile sunt situate în strada Aleea Dimitrie Cantemir, nr. 22÷34, identificate asfel:
teren în suprafață de 561 mp., nr. cad. 32049, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 22;
• teren în suprafață de 614 mp., nr. cad. 32050, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 24;
• teren în suprafață de 666 mp., nr. cad. 32051, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 26;
• teren în suprafață de 719 mp., nr. cad. 32052, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 28;
• teren în suprafață de 772 mp., nr. cad. 32053, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 30;
• teren în suprafață de 825 mp., nr. cad. 32054, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 32;
• teren în suprafață de 805 mp., nr. cad. 32055, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr. 34.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura generală a instituției din cadrul Centrului de Informații pentru Cetățeni, intrarea din str. Ion Creangă, până la data de 28.03.2023, ora 16.00, cel târziu.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat, iar pentru informaţii suplimentare vă puteți adresa Serviciului Gestionare Patrimoniu Public şi Privat, telefon 0247/317.732, int. 132.