Connect with us

Știri

Primaria Alexandria solicită cetățenilor să își asigure locuințele, ca să nu dea de „belea”

Publicat

de

Vă aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/ 2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice și juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale, pentru suma de 20.000 euro și respectiv 10.000 euro, în funcție de tipul construcției.

Asigurarea obligatorie P.A.D. reprezintă asigurarea locuințelor împotriva dezastrelor naturale, respectiv: cutremure de pământ, alunecări de teren și inundații.

Prin locuință se va înțelege: locuință, locuință socială, locuință de serviciu, locuință de intervenție, locuință de necesitate, locuință de protocol, casă de vacanță.

Polițele P.A.D. costă 20 euro, în cazul locuințelor tip A (suma maximă asigurată 20.000 euro) și 10 euro, în cazul locuințelor tip B (suma asigurată fiind de 10.000 euro).
Locuința de tip A: construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, caramidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/ sau chimic.
Locuința de tip B: construcția cu pereți exteriori din caramidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/ sau chimic.
Primele obligatorii sunt echivalentul în lei la cursul Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plății sumelor (20 euro, pentru locuințele de tip A și 10 euro pentru locuințele de tip B).
Riscurile care sunt preluate în asigurare de P.A.I.D. pentru locuința asigurată, inclusiv pentru elementele de construcție și dependințele, dotările și utilitățile construcției, sunt cutremurele de pământ, alunecările de teren și inundațiile, ca fenomene naturale. De asemenea, contractul de asigurare obligatorie a locuințelor acoperă și daunele indirecte provocate locuințelor de aceste fenomene naturale.
Persoanele, fie ele juridice sau fizice, care nu încheie o poliță de asigurare obligatorie, riscă să fie sancționate contravențional, cu o amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei. În plus, nu beneficiază de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuințelor, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii.
Prin urmare, rugăm cetățenii, persoane fizice și juridice, să întreprindă demersurile necesare în vederea încheierii unui contract de asigurare obligatorie a locuinței împotriva dezastrelor naturale, în formă scrisă, fie în mod direct, între P.A.I.D. (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor S.A.) și proprietarul locuinței, fie prin mijlocirea societăților de asigurare-reasigurare, autorizate să practice riscuri de catastrofă, pentru evitarea disconfortului produs de măsurile prevazute de Legea nr. 260/2008.