Connect with us

Publicitate

Primăria comunei Dracea, Teleorman: ANUNŢ ÎNCEPERE IMPLEMENTARE PROIECT!

Publicat

de

COMUNA DRACEA, în calitate de Beneficiar al finanțării, anunță începerea implementării proiectului intitulat: “ACHIZITIA UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR NECESARE EFECTUARII SERVICIILOR PUBLICE DE SALUBRIZARE SI INTRETINERE A HELESTEULUI TOTITA”, Contract de finanţare nr. 841 / 2023, cod SMIS 156674, ce va fi derulat în Comuna Dracea, judeţul Teleorman, România în cadrul Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI DUNĂREA DE SUD 2014 – 2020, Măsura nr. 1 – Consolidarea competitivității zonei de pescuit din teritoriul FLAG Dunărea de Sud .
Obiectivul principal al proiectului coincide cu obiectivul general al măsurii respectiv “Dezvoltarea economică, socială si de mediu a zonei pescărești și valorificarea sectorului pescăresc într-o manieră sustenabilă”, iar acest lucru va fi posibil prin achiziționarea de utilaje și echipamente necesare activităților de salubrizare, curățare și întreținere a heleșteului Totița. Astfel, atât comunitatea locală cât și membrii comunității pescărești și pescarii amatori din comuna Dracea sau comunele învecinate de pe teritoriul FLAG Dunarea de Sud, vor avea posibilitatea să se relaxeze la un picnic sau la o partida de pescuit pe malul unui lac bine întreținut.
Obiectivele specifice ale proiectului
Obiectivul specific urmărit de investiția propusă spre finanțare este diversificarea activităților in scopul stimulării investițiilor in turismul cu specific pescăresc și a pescuitului recreativ. Acest lucru va fi posibil doar prin achiziționarea de utilaje și echipamente necesare desfășurarii activității de salubrizare și întreținere a heleșteului cu rolul principal de a face actractivă zona de pescuit atât în rândul pescarilor din zonă sau regiune, cât și în rândul turiștilor care vor de exemplu în week-end sau în zilele libere să
serveasca un picnic pe malul apei, să meargă cu cortul în zonă, sau vor să se relaxeze la pescuit.

Valoarea totală a proiectului: 939.126,10 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 939.126,10 lei.

Data de începere şi data de finalizare proiect: 28/07/2022 și 31/12/2023.