Connect with us

Publicitate

Comunicat de presă! „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! ”

Publicat

de

Implementarea proiectului nr. C10-I3-341, intitulat : ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE, COMUNA DRACEA, JUDEȚUL TELEORMAN”

UAT Comuna Dracea, în calitate de beneficiar, anunță începerea implementării proiectului ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE SEDIU PRIMĂRIE, COMUNA DRACEA, JUDEȚUL TELEORMAN”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României, apelul de proiecte din COMPONENTA 10 – Fondul Local, PNRR/2022/C10/I3, Runda 1.

Obiectivele generale urmărite: reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate în comuna Dracea.
Obiectivele specifice urmărite: reducerea cu minim 30% consumului de energie primară în comparație cu consumul actual

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10: Fondul local, în cadrul Investiției I.3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ- teritoriale.

Beneficiarii investiției : comuna Dracea

Durata proiectului : 12 luni ( cu posibilitate de prelungire, de comun acord între părți, dar nu mai mult de data de 30.06.2026 – termen limită )

Valoare totală proiect: 963.057,34 lei

Valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR: 809.291,88 lei

COMUNA DRACEA 

e-mail : primariadracea@yahoo.com

tel. 0785 058 962