Connect with us

Publicitate

ANUNȚ Primăria Dracea: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

Publicat

de

Lansarea proiectului „Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante) din comunele Dracea, Crangu si Putineiu”

Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Dracea, in calitate de Beneficiar si Lider de Parteneriat, a incheiat Contractul de Finantare nr. 135273/28.11.2022 cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, in calitate de coordonator de investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, denumit in continuare PNRR, Componenta C10-Fond Local, pentru finantarea proiectului cu titlul „Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achizitia de vehicule nepoluante) din comunele Dracea, Crangu si Putineiu”, nr. C10-I1.1-234.
Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10: Fondul local, în cadrul Investiției I1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) – cod 074 – Material rulant de transport urban curat (100% Climate Tag și 40% Environmental Tag), Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.1, Runda I – Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

Durata proiectului este de 12 luni
Valoare totală proiect: 5.125.761,38 lei
Valoarea nerambursabilă finanțată din PNRR: 5.125.761,38 lei

Obiectivul general urmărit:

Asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane și rurale, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intra- regional și intra-județean.

Obiectivul specific urmărit:
– Îmbunătățirea condițiilor de mobilitate urbană si reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi la nivelul comunelor Dracea, Crangu si Putineiu din judetul Teleorman.
Date de contact Beneficiar:
Nume: UAT Comuna DRACEA, jud. Teleorman
Reprezentant legal – primar: TISMANARU CRISTIAN-ADRIAN
Email: primariadracea@yahoo.com
Telefon: 0347.807.230

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.