Connect with us

Politică

Deputat Ică Calotă: „Modificarea și completarea Legii fondului funciar, un demers necesar”

Publicat

de

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, pe care l-am inițiat împreună cu colegii deputați liberali, a fost votat în Camera Deputaților.

Modificarea reglementează art.27- alin.(21) – care face referire la dreptul de proprietate al deținătorilor de terenuri din zonele care nu au fost cooperativizate.
Astfel, potrivit modificărilor aduse acestei legi, aceștia pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate, respectând următoarele condiţii:
– Deținătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale
– Terenul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale
– Nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Ică Florică Calotă
Deputat PNL Teleorman