Connect with us

Publicitate

COMUNICAT DE PRESĂ! Primăria Oraşului Videle a finalizat implementarea proiectului “PHOENIX – Împreună vom reuşi”

Publicat

de

Primăria Oraşului Videle, în calitate de beneficiar a finalizat implementarea proiectului “PHOENIX – Împreună vom reuşi” Cod MySMIS 139250, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale.

Prin implementarea proiectului au fost achiziţionate şi puse în funcţiune următoarele tipuri de echipamente menite să adreseze direct diagnosticarea corectă şi tratamentul pacienţilor Spitalului Orăşenesc Videle:
Aparat digital radiologie mobilă cu detector wireless
• Turn endoscopie digestivă (superioară şi inferioară)
• Monitor funcţii vitale (5 buc)
• Ventilator
• CombiDiagnost Radiologie fixă Grafie şi Scopie
• Aparat pentru tratarea afecţiunilor aparatului locomotor, ameliorarea durerii, fizioterapie (aparat terapie durere Shockwave)
• Aparat magnetoterapie
• Lampa bactericida UV-C2 mobila pentru dezinfectie suprafete
• Defibrilator bifazic
• Analizor de gaze pentru ATI
• Computer tomograf
În data de 09.12.2022 a avut loc conferinţa de închidere a proiectului, în cadrul căreia s-au prezentat obiectivele proiectului, rezultatele şi indicatorii realizaţi, prezentarea beneficiilor aduse prin implementarea proiectului.
Valoarea Totala a Proiectului: 4,696,554.30 lei
Valoarea Cofinantarii UE: 4,696,554.30 lei
Perioada de implementare: 01.03.2021 – 31.12.2022
PROIECT COFINANŢAT DIN FEDR REACT-EU PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM) 2014-2020