Connect with us

Publicitate

Zimnicea: Proiect pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe!

Publicat

de

Primarul Orașului Zimnicea vă informează că Ministerul Educației a publicat lista inițială a proiectelor cu punctajele obținute în cadrul etapei de evaluare calitativă din apelul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior, Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP), Investiția 14.

Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

După această etapă de evaluare 2520 de proiecte au obținut un punctaj final de minim 70 puncte și sunt aprobate pentru finanțare, în limita bugetului disponibil.

În cadrul acestui apel, UAT Orașul Zimnicea a depus proiectul cu titlul „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA U.A.T. ORAȘUL ZIMNICEA, JUDEȚUL TELEORMAN”, care s-a clasat pe locul 379 cu un număr de 95 puncte și sperăm că proiectul nostru va obține finanțare în limita bugetului aprobat.