Connect with us

Publicitate

Comunicat de presă Primăria Zimnicea: „PNRR: Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Zimnicea”

Publicat

de

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Zimnicea, implementează proiectul:„ Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Zimnicea „, care vizează dotarea  și modernizarea Spitalului Orășenesc Zimnicea, Județul Teleorman”. Titlu Apel: MS-0024.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4 Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, aprobat prin ordinul ministrului sănătății nr. 2736/2022 – gestionat de Ministerul Sănătății/MS.

În data de 29.11.2023, Orașul Zimnicea, în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de finanțare nr. 882/12/NOSO/23.11.2023.

Perioada de implementare a proiectului este de 5 luni

Valoarea totală a Contractului de Finanțare -Valoarea totală a finanțării nerambursabile  a proiectului este de 777.711,60 lei (inclusiv TVA), reprezentând valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Obiectivul general al proiectului: Reducerea riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Orășenesc Zimnicea.

Rezultate așteptate :

Îmbunătățirea capacității și capabilității laboratoarelor de microbiologie;

-Furnizarea de servicii de înalta calitate, unui număr cât mai mare de pacienți, de a contribui la reducerea numărului persoanelor cu afecțiuni grave, precum și pentru a crea condiții speciale de recuperare a numărului din ce în ce mai mare de cazuri diagnosticate;

– Dotarea Spitalului Orășenesc Zimnicea cu aparatură medicală de specialitate, în vederea îmbunătățirii activității curente și creșterii calității actului medical;

– Achiziționarea de echipamente de investigații noi, moderne, de ultimă generație.

Persoana de contact: Manager de proiect –  Tianu Marilena

website: www.orasulzimnicea.ro

e-mail : primaria@orasulzimnicea.ro

tel : +40 247 366 431